U2 CD Live // Los Angeles 1118

U2 Los Angeles 1118 - Los Angeles 1987 Joshua Tree tour

Note:

-