U2 CD Live // This One Is For Us

U2 This One Is For Us Saitama 2006 Vertigo

Note:

Same recording of 2CD "Moshi-Moshi Saitama".