U2 CD Live // War

U2 War London 1981 Boy tour

Note:

"Rejoice" mixing.